1:1 DROPS STENOCARE

1:1 DROPS STENOCARE

 

STYRKE:
12,5 mg/ml THC og 12,5 mg/ml CBD
 

INDHOLD/FLASKE:
500 mg THC og 500 mg CBD


PAKNING:
40 ml oral opløsning per 60 ml flaske

CANNABIS TYPE:
Indica + Sativa
 

40 ml oral 1:1-opløsning cannabis ekstrakt er farmaceutisk standardiseret ved opløsning i neutral bæreolie med et balanceret styrkeindhold med lige dele THC og CBD, respektivt 12,5 mg/ml. En velkendt dosis norm for receptpligtige lægemidler.

Det er en doseringsvenlig oral opløsning. Apoteket udleverer med hver flaske en 1 ml oral doseringssprøjte. Doseringssprøjten er forsynet med angivelse af intervaller på 0,1 ml. En 1 ml opløsning indeholder 25 mg cannabinoider, som er ’aktiverede’ til optagelse og virkning hos patienten. 1:1 DROPS STENOCARE indtages oralt ved placering under tungen.

Produktet er fremstillet af tørrede cannabis blomster, som ved en efterfølgende varmebehandling og ekstraktionsproces udvinder de naturlige aktivstoffer. 1:1 DROPS STENOCARE har deklareret indhold af cannabinoiderne THC og CBD (jf. www.Medicinlisten.dk). Ekstraktet indeholder også andre naturlige aktivstoffer som terpener (jf. illustration).

1:1 DROPS STENOCARE er såkaldt ”fuld spektret”, hvilket vil sige, at det indeholder alle de naturligt forekommende cannabinoider, terpener og flavonoider fra planten.

Det indeholder ekstrakt af Cannabis sativa L. ssp. indica 'Sensi Star', flos (cannabisblomst) og 16-17,5 mg ekstrakt af Cannabis sativa L. ssp. sativa 'Cannatonic', flos (cannabisblomst), svarende til ca. 12,5 mg dronabinol (THC) og 12,5 mg cannabidiol (CBD). Ekstraktionsmiddel: Kuldioxid"

DOSERING

Introduktion for nye brugere af 1:1 DROPS STENOCARE medicinsk cannabis oliepræparat


 


Der findes ikke videnskabelige resultater som dokumentation for dosering af medicinsk cannabis til sygdomslidelser.

Dosering er meget individuel og skal fastlægges og tilpasses den enkelte patient ved lægekonsultation og efterfølgende tilsyn til vurdering af effekter og eventuelle bivirkninger.

Informationerne i denne tabel er baseret på erfaringsopsamling fra canadiske patienter og  begrænsede videnskabelige data.

Materialet er ikke udtryk for en officiel doseringsvejledning og angiver ingen sundhedsgavnlige effekter ved doseringen.

Det anbefales at starte med lav dosis og langsomt øge dosis. Man skal vente minimum 4 timer inden en ny oral dosis indtages. Generelt deles den daglige dosis i 3-4 orale indtag, eller et enkelt indtag inden sengetid for at opnå længere tids effekt.  


 

STENOCARE DROPS 1:1
12,5 mg/ml THC : 12,5 mg/ml CBD
Start dosering  
0,2 ml ved sengetid
 

Dosis regulering


Optrap dosis med 0,2 ml om morgenen. Herefter reguleres skiftevis aften og morgen dosis hver anden dag


Maksimal dosering:
Afvigelser fra højeste anbefalede dosis bør altid foregå under læge opsyn
 

5-7 gange start dosering
EFFEKTSKALA   Oral indtagelse
Effekt mærkes   30 – 90 minutter
Fuld effekt mærkes   2 – 3 timer
Varighed af effekt   4 – 8 timer

Oral doseringssprøjte vejledning

Oral doseringssprøjte

Oral doseringssprøjte, som udleveres sammen med produktet. Se ovenstående video for hvorledes den anvendes.
Doseringssprøjten består af 3 dele: Plastikindsats + låg + sprøjte

Doseringsvejledningsvideoer

Nedenfor er vist 2 forskellige vejledninger til dosering af medicinsk cannabis olie. Tal med lægen eller apoteket om hvilken metode, der passer bedst til dig.

Vejledning 1:
Ovenstående video viser hvordan man bruger doseringssprøjten sammen MED plastik-indsats.

Vejledning 2:
Ovenstående video viser hvordan man bruger doseringssprøjten UDEN plastik-indsats.

Praktisk ide til vejledning 2:
Ovenstående video viser hvordan man laver en praktisk løsning, til at undgå at flasken vælter.

Beskrivelse af tilberedningsmåde og produktark


Nedenfor en beskrivelse af tilberedningsmåde og information om navn, styrke og produktform. Cannabisprodukter skal altid bruges efter lægens anvisning og ved tvivl kontaktes lægen.
 

(1790 Kb)
Produkt information
(275 Kb)
Produktark
(222 Kb)
Beskrivelse af tilberedningsmåde